За проекта

Проектът „Чуй София“ ще бъде фокусиран в иновативното и дигиталното представяне на непопулярни исторически и културни забележителности в София. Това ще бъде постигнато чрез създаване на аудио подкасти „Чуй София“, съдържащи атрактивна информация за обектите. Ще бъде изградена платформа, съдържаща аудиоподкастите. Те ще обхванат 15 непопулярни за широката аудитория обекта. В рамките на проекта ще бъде изработен печатен и електронен гайд.
Чрез платформата ще се въвлекат активно млади хора, които ще допринесат за определяне на забележителностите и събиране на информация за тях. Проектът ще създаде предпоставка за изграждане на мрежа от заинтересовани страни, които ще допринесат за популяризиране на историческите и културни забележителности в столицата, заедно с предвидената за реализация информационна кампания.Проект “Чуй София” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от СНЦ Талантс.

Scroll Up